Overzicht belangrijke fpv topics

Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door u4eake, 29 aug 2011.

 1. u4eake

  u4eake

  Lid geworden:
  16 aug 2006
  Berichten:
  1.505
  Locatie:
  Diest, België
  Het fpv deel van het forum is eigenlijk gegroeid uit een uit de hand gelopen topic. Hierdoor staat zeer veel waardevolle info verspreid en moeilijk vindbaar voor degenen die pas op dit forumdeel belanden. Bij deze een poging om hier toch wat structuur in te brengen zodat belangrijke zaken iets makkelijker bereikbaar worden.

  Voor Iedereen :

  -) [96058] het-grote-fpv-first-person-view-draadje-265 : een zeer groot topic waar vanalles en nog wat besproken wordt. Heb je voor enkele dagen leesvoer, maar daarna kan je wel een aardig mondje over fpv meepraten.

  -) het-grote-fpv-filmpjes-draadje : Hier kan je al je filmpjes kwijt of de filmpjes van anderen bewonderen. Ook commentaren en tips om betere filmpjes te maken.


  Voor beginners :

  -) fpv-vliegen-alle-begin-moeilijk : over het vliegen zelf, waar moet je rekening mee houden, hoe bereid je je voor op een vlucht.

  -) hoe-begin-ik-met-fpv : wat heb je zoal nodig, wat kost het, waar haal je het...


  Meer bereik, minder storing, betere antennes :

  -) antennes-en-fpv-antenne-perikelen : veel algemene info over betere antennes voor meer bereik.

  -) een-recept-voor-spw-cloverleaf-antennes : een zeer populaire en goed werkende antenne voor fpv

  -) filter-tegen-strepen-storing-je-fpv-beeld : heb je lichte strepen in je beeld als je je motor aanzet, hier de oplossing.


  Regelgeving :

  het-grote-fpv-wet-en-regelgevingsdraadje : een uit de hand gelopen discussie, waaruit toch wel wat te distilleren valt.

  Toegestane frequenties België en Nederland (eventueel met HAM vergunning) : nog aan te maken


  Veiligheid

  -) veilig-en-verantwoord-fpv-vliegen : Hoe vlieg je verantwoord fpv zonder anderen tot last te zijn of schade te berokkenen.  Zijn er nog topics die van algemeen belang zijn voor fpv of een onderdeel van fpv, zet ze hieronder en ik verwerk ze in de beginpost.
   
  Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
 2. nonamerc

  nonamerc

  Lid geworden:
  19 mrt 2012
  Berichten:
  27
  Toegestane frequenties in NL:
  (zendvermogen staat er niet bij, weet ik niet)
  433 MHz met HAM
  1.2 GHz met HAM
  2.4 GHz legaal zonder ham tot x aantaal mW daarna HAM of je bent illegaal bezig
  5.8 GHz legaal zonder ham tot x aantaal mW daarna HAM of je bent illegaal bezig
   
 3. Baggus

  Baggus

  Lid geworden:
  3 apr 2010
  Berichten:
  1.177
  Op 433MHz mag je gewoon tot 10mW zenden zonder vergunning als "non specific short range device" of als "ISM".

  Voor 1.2GHz moet je idd zendamateur zijn.

  5.8GHz mag tot 25mW voor video, 250mW voor data.
  2.4GHz mag tot 10mW voor video, 100mW voor data.
   
 4. verfbrander

  verfbrander

  Lid geworden:
  23 dec 2005
  Berichten:
  1.256
  Locatie:
  Gouda
  Weer wat werkverschaffing minder...
  Nu nog het video zendvermogen beter reguleren....


  vergunning niet meer nodig vanaf 1 juni.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... ortorder=4

  NOTA VAN TOELICHTING

  Algemeen

  Met dit besluit worden het Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen en het Besluit luchtfotografie ingetrokken.

  Het Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen had materieel al geen betekenis meer sinds het intrekken van de Dienstplichtwet en wordt om die reden ingetrokken.

  Het Besluit luchtfotografie (hierna: het besluit) bevat in de kern een verbod om boven Nederlands rechtsgebied zonder vergunning van de Minister van Defensie uit luchtvaartuigen te fotograferen. Dit verbod dient, ter uitvoering van artikel 76, eerste lid, onder d, van de Luchtvaartwet, ter beveiliging van militaire belangen.

  Het besluit is een halve eeuw geleden in werking getreden. Het oorspronkelijke doel van het besluit was met name te voorkomen dat buitenlandse mogendheden zich vanuit de lucht een beeld konden vormen van de precieze aanwezigheid en omvang van de krijgsmacht op de verschillende locaties in Nederland. In de loop der jaren is deze functie van het besluit steeds meer in belang afgenomen, onder meer vanwege de veranderende wijze waarop gewapende conflicten worden gevoerd, en de afgenomen militaire dreiging van buiten de landsgrenzen. De aanwezigheid van de krijgsmacht in Nederland is bovendien steeds transparanter geworden door onder meer de organisatie van Open Dagen op militaire locaties.

  Naast de afname van de militaire dreiging is de verdere ontwikkeling van de technologie een belangrijke factor die van invloed is op het belang van het besluit. Door de opkomst van satellietfotografie bieden internationale bedrijven zoals Google Earth en Microsoft Virtual Earth met commerciële satellieten gemaakte haarscherpe foto’s aan van militaire locaties aan gebruikers waar ook ter wereld. Deze vorm van (lucht)fotografie valt niet onder de reikwijdte van het besluit. De foto´s die door middel van satellietfotografie worden gemaakt, zijn echter zeer gedetailleerd. Het belang van deze foto´s voor de beveiliging van militaire belangen is daarmee niet anders dan dat van foto´s die genomen zijn vanuit luchtvaartuigen. Feitelijk biedt het besluit geen enkele bescherming tegen satellietfotografie. Bescherming tegen fotografie vanuit vliegtuigen is daarmee ineffectief geworden. Het ligt voor de hand dat de technische mogelijkheden in de satellietfotografie alleen maar zullen toenemen.

  Als gevolg van de afgenomen militaire dreiging en de opkomst van de satellietfotografie is het besluit mede in relatie tot het bijbehorende vergunningenstelsel bijna onuitvoerbaar geworden en leidt het bovendien tot een onnodige administratieve last bij zowel de luchtfotograaf als de overheid. Met de intrekking van het besluit kan derhalve een lastenverlichting worden gerealiseerd.

  Het is en blijft niet toegestaan, binnen de grenzen van de Nederlandse jurisdictie, om foto´s te maken van militaire werken (vaste infrastructuur in gebruik bij Defensie). Dit is vastgelegd in artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht en geldt ook voor fotografie vanuit de lucht. Hierin wordt thans geen verandering aangebracht. Wel zal specifiek voor luchtfotografie een verlof in de zin van artikel 430 Sr worden voorbereid. Hierop wordt verderop in deze toelichting nader ingegaan. De reden dat het besluit wordt ingetrokken, is dan ook gelegen in de omstandigheid dat dit besluit zijn toegevoegde waarde voor de bescherming van militaire belangen heeft verloren.

  Het bovenstaande betekent dat het besluit niet meer effectief is. Het besluit kan daarom worden ingetrokken.

  Na intrekking van het besluit is artikel 430 Wetboek van Strafrecht onverkort van toepassing. Dat betekent dat, binnen de (onder andere territoriale) reikwijdte van dat artikel, er onverkort een verbod blijft bestaan op het fotograferen van militaire werken (vaste infrastructuur in gebruik bij Defensie). Het is immers denkbaar dat op enig moment ter bescherming van militaire belangen voorkomen moet worden dat van bepaalde militaire werken opnames worden gemaakt. Artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht is niet alleen van toepassing op fotografie vanuit een vliegtuig, maar ook op fotografie aan de grond. Het artikel behoudt daarmee zonder meer zijn nut.

  Op dit moment is er geen aanleiding om voor enige militaire locatie specifieke bescherming tegen luchtfotografie in stand te houden. Gelijktijdig aan de intrekking van het Besluit luchtfotografie zal dan ook een verlofregeling op grond van art. 430 Sr in werking treden waarin een verlof wordt gegeven voor luchtfotografie van alle militaire locaties. Mocht door gewijzigde omstandigheden in de toekomst daar aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld als in een specifiek geval toch bescherming tegen fotografie uit de lucht noodzakelijk is, dan wordt de verlofregeling overeenkomstig gewijzigd.

  Wanneer in een dergelijk toekomstig geval toch, zonder verlof, een foto is gemaakt van een militair object dan geldt op grond van art. 430 Sr ook een publicatieverbod. De verantwoordelijkheid ligt daarmee dus zowel bij de fotograaf als bij degene die een dergelijke foto publiceert. Artikel 430 Sr biedt overigens geen bescherming tegen de hierboven beschreven satellietfotografie, aangezien satellieten zich buiten de Nederlandse jurisdictie bevinden. Het publiceren van een dergelijke foto op Nederlands grondgebied kan wel onder het verbod vallen.

  Binnen Defensie is, ter voorbereiding op de intrekking van het besluit, geïnventariseerd of er op bepaalde militaire locaties nog bijzondere vormen van bescherming tegen lucht- of satellietfotografie nodig is, bijvoorbeeld door overkappingen te plaatsen. Dit bleek niet het geval.

  Het vergunningstelsel van het Besluit luchtfotografie was van toepassing op het gehele Nederlandse grondgebied en dus ook op niet-militaire locaties. De toegevoegde waarde van intrekking van het besluit is daarmee tweeledig. Ten eerste is het na intrekking van het besluit en het verlenen van verlof toegestaan om luchtfoto’s te maken van (in ieder geval) een groot deel van de militaire locaties. Ten tweede hoeven luchtfotografen geen vergunning meer aan te vragen als zij luchtfoto´s willen maken, ook niet bij locaties die geen militaire locaties zijn.

  Het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van een luchtfotograaf om ervoor te zorgen dat hij geen strafbaar feit pleegt in de zin van artikel 430 Sr.

  Voor militaire luchthavens geldt tot slot dat fotografie vanuit een vliegtuig indien noodzakelijk kan worden tegengegaan door bestaande of (tijdelijk) in te stellen beperkingen van toegang tot het luchtruim.

  Lastenverlichting

  Op grond van het bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat het in stand houden van het besluit luchtfotografie niet langer noodzakelijk is. Door het besluit in te trekken verdwijnt voor luchtfotografen een vergunningsplicht, hetgeen voor betrokkenen een lastenverlichting betekent. Voor Defensie betekent het intrekken van het besluit dat een taak geschrapt kan worden, te weten het structureel in stand houden van het vergunningensysteem voor ca. 1200 vergunninghouders en het handhaven daarvan. Dit alles past binnen het kabinetsbeleid met betrekking tot administratieve lastenverlichting en het schrappen van taken bij de overheid die niet langer noodzakelijk zijn.

  Meer specifiek betreft het aan de kant van Defensie een taak met een omvang van ongeveer twee functies. Met het schrappen van deze taak is reeds enige tijd rekening gehouden. Aan de kant van de vergunninghouders houdt de lastenverlichting in dat zij een aantal handelingen niet meer hoeven te verrichten, zoals het aanvragen van de vergunning en het ter controle aanbieden van gemaakte opnamen. Voor aanbieders van rondvluchten geldt dat zij geen passagierslijsten meer hoeven bij te houden of op te sturen, en ook geen controle te hoeven uitoefenen op het gebruik van camera’s.

  Communicatie

  Na intrekking van het besluit is het van belang dat luchtfotografen op de hoogte zijn van het verdwijnen van het vergunningstelsel, maar tegelijkertijd op de hoogte zijn van het feit dat het nog altijd een strafbaar feit is om foto´s te maken van militaire werken waarvoor geen verlof is verleend. Hiervoor zullen maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld in de vorm van het eerder genoemde actuele bestand van militaire objecten op de website van Defensie, om duidelijk te maken waar wel en niet gefotografeerd mag worden.

  Inwerkingtreding

  Aangezien intrekking van het Besluit luchtfotografie een lastenverlichting betekent waarvan het van belang is dat die ingaat zodra dit mogelijk is, en intrekking van het Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen slechts een formaliteit is, is voor de inwerkingtreding van dit besluit niet gekozen voor een van de zogenoemde vaste verandermomenten. De besluiten worden daarom per 1 juni 2013 ingetrokken.

  De Minister van Defensie,J.A. Hennis-Plasschaert
   
 5. verfbrander

  verfbrander

  Lid geworden:
  23 dec 2005
  Berichten:
  1.256
  Locatie:
  Gouda
 6. Arpione

  Arpione

  Lid geworden:
  11 sep 2013
  Berichten:
  316
  Locatie:
  Sittard-Geleen
  u4eake: Dank je wel voor dit geweldige topic. Ik heb me er speciaal voor geregistreerd om dit te mogen zeggen!

  Ik interreseerde me al een tijdje voor FPV vliegen maar liep steeds tegen de vergunningen aan en dat leek mij allemaal te ingewikkeld. Nu de regelgeving versoepeld is wil ik me er meer in gaan verdiepen. Dit topic is een mooi startpunt!
   
 7. yamahaman

  yamahaman

  Lid geworden:
  9 dec 2009
  Berichten:
  606
  Locatie:
  Flevoland
  Wil een fatshark bril gaan bestellen bij Hk ,alleen hoe zit het met de douane bv.
  Kunnen ze het in beslag nemen omdat het zendapparatuur betreft,of zal het als je pech hebt je een naheffing krijgen.
  De set kost 260 euries dus in geval van naheffing iemand enig idee wat er bij zal komen.
  Of slippen de meeste pakjes er doorheen ,laatst voor 70 euries aan lipo,s besteld en geen probleem.
   
 8. verfbrander

  verfbrander

  Lid geworden:
  23 dec 2005
  Berichten:
  1.256
  Locatie:
  Gouda
  In NL... Als je geluk hebt komt hij direct via de forwarder aan de deur. (kost verder niets).
  Als je pech hebt moet je de BTW en inklarings kosten betalen. (ik schat rond de 60 Euro.. afhankelijk wat er op de verpakkings info staat)

  Je merkt het vanzelf.
  Gaat er maar vanuit dat je moet bij betalen.. is het niet zo, dan heb je geluk.
   
 9. u4eake

  u4eake

  Lid geworden:
  16 aug 2006
  Berichten:
  1.505
  Locatie:
  Diest, België
  Dat is hier wel heel erg off topic. Gebruik de zoekfunctie eens met "douane". Er zal vast wel iets opduiken want hierover is al veel geschreven op het forum.
   
 10. verfbrander

  verfbrander

  Lid geworden:
  23 dec 2005
  Berichten:
  1.256
  Locatie:
  Gouda
  Klaarblijkelijk dubbele posting... hoort hier niet en is idd al 86 x beschreven.

  Mogelijk Moderator dit hiier verwijderen.
   

Deel Deze Pagina