Boekbesprekingen:

Discussie in 'NVM Nieuws' gestart door NVM Redactie, 9 jul 2020.

 1. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Frans Kamman
  Scheepshistorie, deel 27

  SH27 (500).jpg

  Onlangs verscheen deel 27 in de serie “Scheepshistorie”. Deze uitgave begint met veel aandacht voor zeeschilders. Aanleiding is o.a. een bijzondere tentoonstelling die dit voorjaar in het Brediusmuseum in Den Haag te zien was van de verzameling zeeschilderijen van een Engelse verzamelaar en de schitterende 4-delige catalogus die daarbij verscheen.

  Het bestaan van een onvoltooide versie en een voltooid schilderij van hetzelfde onderwerp is aanleiding om nader in te gaan op de werkwijze van de zeeschilder Van de Velde (de jonge).

  In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum hangt “Gezicht op het IJ” van Reinier Nooms Zeeman. Dit schilderij blijkt een Schotse tweelingzus te hebben. Reden om daar eens nader naar te kijken.

  Ab Hoving neemt de lezer mee naar de ontwikkeling van de vuistregels die de vorm, grootte en de constructie van schepen in de 17e eeuw bepaalden en toetst deze aan een in de voormalige Zuiderzee aangetroffen scheepswrak. Hierbij bleek veel overeenkomst met de theorie, maar ook afwijkingen die vaak door het beschikbare materiaal (hout) verklaard konden worden.

  In 1779 verging het VOC-schip Woestduyn door een navigatiefout in de monding van de Oosterschelde. Een spannend verhaal over de redding van 87 van de 130 opvarenden, waarbij de gebroeders Naerebout een hoofdrol speelden. Van Frans Naerebout vinden we een standbeeld in Vlissingen. Twee schilderijen zijn weer de aanleiding voor een artikel over het “Bataafs Flottielje”, Een stukje Nederlandse maritieme geschiedenis uit de napoleontische tijd.

  Uitgebreide aandacht voor de Franse Kaapvaart, waar de Hollandse koopvaardij veel last van ondervond. Keurig gereglementeerd en gedocumenteerd, dat wel. Die uitgebreide documentatie is de reden dat we er nu zoveel van kunnen terugvinden.

  Het gaat te ver om alle artikelen uit deze uitgave te benoemen, maar voor Paul van Vlissingen, een van de pioniers in de Nederlandse scheepsbouw en stoomscheepvaart was maken we een uitzondering. Samen met Dudok van Heel richtte hij in Amsterdam de Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen op, veel later werd dat Werkspoor.

  Deze editie sluit af met de rol van het Nederlandse korvet Medusa bij de openstelling van Japan, nadat de Amerikaanse Admiraal Perry deze in 1853 had afgedwongen, maar die de Shogun een paar jaar later weer trachtte terug te draaien.

  Kortom ook nu weer een van bladzijde 1 tot en met 128 boeiend en zeer lezenswaardige uitgave.


  Scheepshistorie 27
  Uitgave Lanasta, Odoorn
  Redactie Graddy van Boven e.a.
  128 blz, rijk geïllustreerd in kleur.
  ISBN 978-90-8616-334-2
  Prijs € 24,95
   
 2. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Hydraulik in Modellbau
  Grundlagen für den Bau einer Modellhydraulik


  Boek hydrauliek001 (500).jpg

  Via de uitgever VTH kreeg ik het boekje Hydraulik in Modellbau, van Marcel Sigrist. Dit boekje beschrijft op duidelijke en gedetailleerde wijze de principes en werking van hydraulische systemen voor toepassing in modellen. Begonnen wordt met de grondbeginselen voor het ontwerpen van zo’n systeem, vervolgens wordt met goede tekeningen en foto’s de werking van verschillende uitvoeringen en onderdelen uitgelegd. Ook wordt de besturing, inclusief een automatische debietregeling (Load Sensing) beschreven. Het boekje eindigt met een complete set tekeningen voor het zelf bouwen van een hydraulisch systeem en een lijst met leveranciers van de benodigde componenten. Voor degenen die het Duits enigszins machtig zijn en de hierin geïnteresseerd zijn een waardvol naslagwerk.

  Hydraulik in Modellbau
  https://shop.vth.de/modellhydraulik-3102278/
  Auteurs: Marcel Sigrist
  Uitgave: VTH neue Medien GMBH
  Afmetingen 112 bladzijden
  ISBN 978-3-88180-492-9
  Prijs €32,90
   
 3. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Das Kutterbuch
  Fischereifahrzeuge im Modell


  Kutterbuch001 (500).jpg

  Vissersvaartuigen zijn als model geliefd. Dit geldt in het bijzonder voor kleine kotters, zoals men die in de talrijke havens aan de Noord- en Oostzee aantreft, maar ook tijdens vakanties aan de Middellandse zee kan bewonderen.
  In dit boek geven de auteurs de lezers de nodige informatie om natuurgetrouwe en attractieve modellen van kleine vissersvaartuigen te bouwen. Ingegaan wordt op het vissen met verschillende soorten schepen, de havens en werven en de codering, in dit geval van Duitse schepen. Bij de beschrijving van de bouw van de modellen wordt uitgegaan van de vele bouwdozen die in de loop der jaren zijn uitgebracht door Aeronaut, Graupner, Krick, Billingboats en Robbe. Er is een overzicht van op de markt verkrijgbare bouwdozen opgenomen, evenals een tabel met daarin een overzicht van bouwtekeningen. (NB. Die van het NVM Tekening Archief ontbreken hierin, maar daarvoor kunt u terecht op: https://www.modelbouwtekeningen.nl/search/Kotter/). Meer dan 400 afbeeldingen tonen zowel de originele vaartuigen als de gebouwde modellen. Hierin wordt bijzondere aandacht geschonken aan de detaillering, die juist bij deze schepen ‘het neusje van de zalm’ vormen. Wat te denken aan bijvoorbeeld een kist garnalen in model…? Voor de modelbouwers die deze vorm van scheepvaart een warm hart toedragen een waardevolle bron van informatie. Gelet op de vele foto’s is het niet beheersen van de Duitse taal geen onoverkomelijke hindernis.

  Das Kutterbuch - Fischereifahrzeuge im Modell
  Auteurs: Jürgen Behrendt/Stefan Schmischke
  Uitgave: VTH onder nummer 3102276
  Afmetingen 23x17cm, 176 bladzijden, 400 afbeeldingen
  ISBN 978-3-88180-489-2
  Prijs €32,90
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 4. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Gerrit Volgers
  Mikromodellbau-Baumaschinen

  IMG_1825.jpg

  VTH brengt in deze periode van het Corona-virus verschillende nieuwe boekjes over modelbouw uit, in de serie Mikromodellbau is nu een boekje verschenen over voertuigen die in de bouw worden gebruikt. Vrachtwagens voor zwaar-transport, bulldozer, graafmachines en een telescoopkraan is een greep uit de behandelde modellen. En allemaal werkend met radiobesturing in schaal 1:87! Beschreven wordt de mechanisch uitvoering, meestal gebaseerd op het ombouwen van in de handel verkrijgbare modellen, de inbouw van de benodigde elektronica en de besturing. Bij dat laatste worden de benodigde onderdelen met hun leveranciers besproken, ook worden schema’s toegevoegd. Vastgesteld moet worden dat dit geen boekje is voor beginners in deze materie. Zelfs als ervaren modelbouwer op het gebied van functionerende modellen is het moeilijk om uit de tekst af te leiden hoe de schrijver e.e.a. gerealiseerd heeft. Weliswaar heeft het boekje honderden foto’s, maar dit zijn merendeel opnames van het model dat klaar is. Door de uiterst compacte inbouw van de componenten is dit niet altijd goed herkenbaar. Meer foto’s tijdens de bouw zouden welkom zijn geweest. Dit neemt niet weg, dat het boekje voor geoefende modelbouwers, ook voor grotere schalen, een bron van inspiratie is om dergelijke voertuigen te bouwen.

  Mikromodellbau -Baumaschinen
  Alexander Aufschläger
  VTH onder nummer 3102282
  ISBN 978-3-88180-4969-7
  Afmetingen 23x17cm
  176 bladzijden, 400 afbeeldingen
  Prijs € 29,90
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 5. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Oliver Bothmann
  3D Druck-Praxis
  3D Druck-Praxis klein.jpg

  De laatste tijd verschijnen van VTH regelmatig nieuwe uitgaven of worden oude uitgaven opnieuw onder de aandacht gebracht, waaronder dit boekje over 3D-printen. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van deze techniek die een razendsnelle ontwikkeling doormaakt. Ingegaan wordt op de verschillende technieken van printen, de materialen en de instellingen voor het verkrijgen van een goed resultaat. Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende softwarepakketten, zowel voor het ontwerpen als het aansturen van een printer. Ook de printers zelf komen aan bod, van bouwpakketten tot uitvoeringen met twee printerkoppen. Voor degenen die zich willen oriënteren op dit terrein, biedt het een inzicht in de basisgegevens van deze techniek, de meer gevorderde kan hieruit informatie halen voor het optimaliseren van zijn werkstukken. Een beperking is dat deze uitgave van 2014 al gedateerd is, hoewel de basis niet is veranderd. Het Duits kan voor Nederlandse lezers een handicap zijn bij het lezen en begrijpen van dit boek.

  3D Druck-Praxis
  ISBN nummer 9788-3-88180-460-8
  Het boek is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102245 voor €24,80
  https://shop.vth.de/3d-druck-praxis-3102245/
   
 6. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Thomas Riegler
  Akkus für jeden Zweck
  IMG_3321kopie.jpg

  In dit boekje over accu’s wordt op heldere wijze het gebruik van accu’s in verschillende toepassingen beschreven. Op systematische wijze wordt ingegaan op de verschillende typen accu’s, vanaf NiCad tot NiZn, hun eigenschappen en de wijze hoe ze te behandelen om een zo lang mogelijke levensduur te bereiken. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende acculaders, hun mogelijkheden en beperkingen. Tenslotte wordt ingegaan op de toepassing van de verschillende accu’s in apparatuur, zoals notebooks, smartphones, laptops en zelfs auto’s. Ook wordt hierin beschreven wat de verschillen zijn tussen originele accu’s en (goedkopere) alternatieven. Met honderden foto’s geeft het een goed beeld van de stand der techniek en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hiermee is het ook voor degenen die het Duits maar beperkt machtig zijn een lezenswaardig boekje. Via de website van VTH kan men het boek doorbladeren, dat geeft een goede indruk


  Het boek heeft 192 bladzijden met ca. 400 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102283
  Prijs € 29,90 ISBN nummer 9788-3-88180-497-4
  https://www.vth.de/vth-buecher

   
 7. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Ulrich Passern
  Das grosse Modellakku-Buch
  IMG_3320kopie.jpg

  In dit boekje over accu’s worden op systematische wijze de accu’s beschreven die interessant zijn voor de modelbouwer. Overzichtelijk worden de eigenschappen van de verschillende accu’s (van lood-accu’s tot LiHV) beschreven en de wijze hoe ze te behandelen om een veilig gebruik en een zo lang mogelijk levensduur te bereiken. De auteur is jarenlang betrokken geweest bij de ontwikkeling van laadapparatuur, hetgeen te merken is in de wijze waarop het boek is ingedeeld en hoe de materie wordt behandeld. Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende acculaders, hun mogelijkheden en beperkingen. Hoewel soms dieper wordt ingegaan op bepaalde aspecten, is de tekst zeer begrijpelijk en wordt ondersteund door goede foto’s en tabellen. Voor de modelbouwers interessant zijn de hoofdstukken over de toepassing in verschillende modellen en over het zelf samenstellen van accupakketten. De samenvatting van de specificaties van een accu in een tabel en de vergelijking tussen de verschillende accu’s maken het boek niet alleen overzichtelijk, het vergemakkelijkt het raadplegen ervan, zelfs voor lezers die het Duits maar beperkt machtig zijn. Het is daarmee een nuttig naslagwerk voor modelbouwers die deze accu’s in hun model (willen) toepassen. Wie meer wil weten over de inhoud, kan terecht op https://www.vth.de/vth-buecher en dan klikken op ‘Blíck ins Buch’


  Het boek heeft 124 bladzijden met ruim 200 afbeeldingenen is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102281
  Prijs € 19,90 ISBN nummer 9788-3-88180-495-0
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 8. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Walter Penka
  Baumaschinen-modelle im Eigenbau

  Baumaschinen.jpg

  De laatste tijd verschijnen van VTH regelmatig nieuwe uitgaven of worden oude uitgaven opnieuw onder de aandacht gebracht, waaronder het boekje over het zelf bouwen van wegvoertuigen en bouwmachines. Naast een relatief eenvoudig model van een Volvo F12 in schaal 1:16 wordt de bouw beschreven van graafmachines, wiel- en rupsladers. Naast vijf modellen in deze schaal beschrijft hij ook vier modellen in schaal 1:87. Alle modellen zijn geschikt voor radiobesturing, maar de nadruk ligt op de mechanische constructie. 1/3 van het boekje is gewijd aan de basistechnieken van het zelf bouwen, via het lezen van tekeningen, het gebruik van verschillende materialen en technieken tot het afwerken van het model. Aan de hand van veel foto’s en een paar schetsen wordt de bouw van een natuurgetrouw model van Kaelble en CAT¬voertuigen beschreven. De meeste foto’s zijn gemaakt van het gereedgekomen model, bij de 1:87 is wat meer van de bouw te zien. In tien bladzijden wordt een nuttig overzicht gegeven van praktische zaken als het berekenen van de gestrekte lengte bij buigen, het bepalen van het vermogen van elektromotoren en het berekenen van tandwieloverbrengingen. Hoewel de uitgave dateert uit 2013 is dit een waardevol boekje voor minder ervaren modelbouwers die in deze tak van modelbouw geïnteresseerd zijn en het Duits machtig zijn.

  Het boek heeft 120 bladzijden met ca. 180 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102233
  Prijs €19,90 ISBN-nummer 9788-3-88180-488-60-8
  https://shop.vth.de/catalogsearch/result/?q=3102233+
   
 9. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Christoph Selig
  CNC Fräsen & Drehen

  CNC Frezen.jpg

  Recent is door VTH een boekje uitgebracht over CNC-frezen en -draaien, een techniek die steeds meer zijn intrede doet in de wereld van de modelbouw. Dit boek beschrijft op systematische wijze de basis van deze techniek en de praktische toepassing ervan. Achtereenvolgens komen aan bod de aandrijvingen, de besturing en de software voor het aansturen (met Mach3) van een CNC-machine. Daarna volgt de toepassing ervan op een CNC-machine: de technologie van het frezen en draaien aan de hand van praktische voorbeelden. Ook wordt nog een hoofdstuk gewijd aan het gebruik van de CNC-freesmachine als plotter. Tenslotte wordt uitgebreid beschreven hoe handmatig een G-code voor het programmeren van de machine wordt gemaakt. Het is een waardevol boekje voor modelbouwers, die zich willen verdiepen in deze techniek en het Duits machtig zijn.

  Het boek heeft 240 bladzijden met ca. 200 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102256
  Prijs €31,90 ISBN-nummer 9788-3-88180-471-4
  https://shop.vth.de/cnc-fraesen-&-drehen-3102256/
   
 10. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  TruckModell Highlights

  Old timers.jpg

  VTH heeft in dit boekwerk de beschrijvingen van 20 truckmodellen uit het tijdschrift TruckModell in één band samengebracht. Het betreft hier de Young- en Oldtimers gebouwd zijn van scratch en daarmee alle technieken die laten zien die hierbij komt kijken. Lezers van De Modelbouwer zullen een aantal daarvan herkennen, ook Nederlandse modelbouwers zijn hierin vertegenwoordigd. Met bijna 150 bladzijden en (naar schatting) 750 afbeeldingen is deze uitgave een ‘must’ voor de bouwers van (RC-) truckmodellen. Door de vele foto’s is het begrijpen van de tekst zelfs voor lezers met beperkte beheersing van het Duits geen onoverkomelijk bezwaar.
  Deze Vth-Sonderausgabe heeft bestelnummer 3000101 en kan worden besteld via de VTH shop: https://shop.vth.de/truckmodell_highlights__young-___oldtimer_-3000101/
   
 11. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Modelwerft Highlights: Land-& Forstmachines

  Landbouwmachines 1.jpg


  Speciale uitgave VTH

  Onlangs bracht VTH een speciale uitgave uit van de artikelen, die in Truckmodell zijn verschenen over trekkers en landbouwmachines. In deze uitgave worden 13 trekkers, zeven landbouwwerktuigen en drie originelen beschreven. Degenen die vertrouwd zijn met de artikelen van Truckmodell weten wat dat betekent, gedetailleerde beschrijving van de bouw van deze machines, ondersteund met hoogwaardige afbeeldingen. De trekkers zijn voor een deel gebouwd op basis van Blocher-bouwpakketten (Zie: https://mfz-blocher.de), de (functionerende) werktuigen zijn alle zelfbouw, en hoe! Van een ‘eenvoudige ploeg tot een draaibare bomenveller. Met bijna 150 bladzijden en ruim 300 afbeeldingen is dit een waardevolle uitgave voor bouwers van functionerende modellen en niet alleen van landbouwmachines. Ook voor andere bouwers kan dit boek inspiratie zijn voor creatieve technische oplossingen, ook als ze het Duits minder machtig zijn. Het boek is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3000097. Prijs (in Duitsland): €19,90 https://shop.vth.de/truckmodell_highlights_land-_forstmaschinen_-3000097/

  Inhoudsopgave:

  Traktoren

  Claas Axion 950
  Schlüter Super 1900 TVL
  Kirovets K-700 A
  MBtrac 1100
  Case Quadtrac STX 450
  John Deere 9530
  MBtrac 1800 intercooler
  Steyr CVT 6230
  Claas Xenon 3800 vc
  Fendt GHA 395
  Schlüter Super 1500 TVL
  JCB Fastrac 8250
  Deutz lntrac 6.60

  Anhänger & Anbaugeräte
  6-Schar-{5+ 1 }-Volldrehpflug
  Feldspritze Amazone UX 5200
  Väderstad Top Down Grubber
  Kreiselegge
  Lemken-VarioPack
  Stalldungstreuer
  Servoentlastung beim Frontgewichtanbau

  Forstmaschinen
  Fellerbuncher Tigercat 845c

  Andere Landmaschinen
  John Deere Häcksler 6850
  AGCO-Hesston Windrower
   
 12. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Scheepshistorie - Deel 29

  SH 29.jpg

  Onlangs verscheen bij uitgeverij Lanasta deel 29 in de serie “Scheepshistorie”. Weer een rijkgevulde uitgave met meer interessante artikelen dan ik hier de revue kan laten passeren. Een studie naar het gebruik van ‘laadpoorten’ in zeilschepen, met name voor de vaart op de Oostzee, leert dat de vondst van een voorschip bij de aanleg van de 1e Maasvlakte toch niet zo vreemd en uniek was als eerst werd gedacht. Dit voorschip bevatte een rechthoekige, afsluitbare opening in de boeg, net onder het onderste berghout. Onderzoek in de literatuur, afbeeldingen en de scheepsresten in diverse musea, maakte duidelijk dat die vreemde plaats het mogelijk maakte om boomstammen, die te lang waren om via de vrij kleine luiken in het dek te kunnen laden: ze konden als het ware gewoon naar binnen worden geschoven. Twee bijdragen van Ab Hoving. De eerste als sluitstuk van zijn jarenlange studie van Nicolaas Witsen’s “Aeloude en Hedendaagsche Scheepsbouw en Bestier”. Aan de hand van de pinas die Witsen in zijn boek als voorbeeld gebruikte, werden in het scheepsbouwprogramma “Delftship” alle onderdelen van een pinas volgens de laatste inzichten getekend en geschikt gemaakt om als een driedimensionaal model via internet in detail te bezichtigen van binnen en van buiten en de bouw te volgen. Een encyclopedie van de gebruikte termen maakt het model ook voor minder scheepsbouwkundig onderlegden toegankelijk. Ab’s tweede bijdrage is een beschouwing over een schilderij van Willem van de Velde (de oudere of de jongere) van “A kaag at sea in a fresh breeze”. Ab probeert hier de omstandigheden waarin het schip is afgebeeld vast te stellen aan de hand van de andere afgebeelde schepen, de gevoerde zeilen en andere al of niet opvallende kenmerken. Ab Hoving neemt met deze twee bijdragen afscheid van de redactie van Scheepshistorie, maar we mogen hopen dat hij nog met regelmaat bijdragen zal willen leveren. Aemile Lalk vraagt zich af of er op de “Zeven Provinciën” (1665) al paarden waren. Daarmee worden de steuntouwen onder de ra’s bedoeld waarop de zeelui konden staan bij het bergen van de zeilen. Een uitgebreide speurtocht naar en studie van tekeningen en schilderijen maakt de vraag bijna tot een detectiveverhaal. Een ander technisch, maar zeer leesbaar artikel gaat over het “3D-modeleren in de Nederlandse Maritieme archeologie”. Met behulp van driedimensionale scans en sonarbeelden worden verbluffende resultaten bereikt. Daarnaast vinden we grotere artikelen over de opkomst en ondergang van de Friese vrachtvaart, het door gebrekkige navigatiemiddelen gelopen risico om, naderend vanuit het westen het ‘verkeerde kanaal’ (het Bristol channel) in te varen. Andere artikelen gaan over de orkaan van 1703, die West Vlieland trof, over vondsten van brieven op een door de Engelsen ten tijde van de Napoleontische oorlogen gekaapt Nederlands schip en nog meer lezenswaardige zaken. Dit deel sluit af met een verhandeling van Dick Huges over “Maansafstanden en lengtegraden op zee”, een navigatiemethode (eigenlijk een tijdmeting) die ikzelf bijna 60 jaar geleden op de zeevaartschool niet meer hoefde te leren. Kortom weer de moeite waard, dit nieuwe deel in de serie.

  Scheepshistorie 29
  Uitg Lanasta, Odoorn
  128 blz., rijk geïllustreerd.
  ISBN 978-91-866-336-6
  www.lanasta.eu
  Prijs € 24,95
   
 13. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Praktijkboek Modelspoorwegen
  Gerard Tombroek

  Modelspoorboek.jpg

  Gerard Tombroek is in de kring van bouwers van modelspoorwegen geen onbekende. Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Praktijkboek Modelspoorwegen’. Ook voor andere modelbouwers is dit zeker een interessant boek. Als voorbeeld vinden we in Hoofdstuk 20 ‘Onder de draad’ alle gegevens die nodig zijn voor het bouwen van bovenleidingportalen. Het vertelt niet alleen iets over het grootspoor, maar geeft ook de details die nodig zijn voor de modeltreinbaan. De onderlinge objectafstanden en maten van de verschillende onderdelen van de portalen zijn allemaal aangegeven, evenals de werkelijke UNP, IPE, C, HEB en HEA-staalprofielen. Het zelf omrekenen van de werkelijke maat naar de modelmaat en voorstel tot een te gebruiken messing profiel is niet nodig, in de opgenomen tabel is dit al gedaan en wordt voor de zelfbouw de messing profielen in mm genoemd. Door het hele boek heen is deze methodiek aangehouden. Weliswaar is het boek gericht op bouwers van modelspoorbanen, maar de beschreven technieken, afgeleid van het origineel, kunnen ook inspiratie bieden voor andere modelbouwers. In dit praktijkboek, primair bedoeld voor de baan- en scenerybouwer, wordt naast de informatie over grootspoor, zeer veel informatie verstrekt over het spoor op schaal,. Het boek omvat zeer veel tips aangevuld met foto’s en duidelijke tekeningen, waarbij ingegaan wordt op bijvoorbeeld zelfbouw van wissels, het seinwezen, de bovenleiding, kunstwerken etc.

  Formaat: staand A4
  Uitvoering: hardcover
  Aantal pagina’s: 216
  Foto’s: 482
  Tekeningen: 173
  Uitgever: Lycka till Förlag
  ISBN: 978 94 92040 50 3
  Verkoopprijs: € 45,-
   
 14. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Modelwerft Highlights: Schlepper & Arbeitsschiffe

  Werkschepen 1.jpg

  Onlangs bracht VTH een speciale uitgave uit van de artikelen, die in Modellwerft zijn verschenen over sleepboten en werkschepen. In deze uitgave zijn, naast de beschrijving van 14 varende modellen en vier artikelen over bijzondere originele vaartuigen, ook bijdragen opgenomen over het zelf bouwen van onderdelen. Bij dit laatste gaat het over de bouw van een boegschroef en een Schottelaandrijving. Interessant is ook een artikel over het tunen van een sleepboot: het verhogen van de trekkracht door aanpassen van de schroefaandrijving. Bij de beschrijving van de varende modellen ligt de nadruk op het resultaat, de wijze waarop dit gerealiseerd is, komt minder aan de orde. Maar de vele schitterende foto’s completeren de beschrijving uitstekend. Met bijna 150 bladzijden en 500 afbeeldingen is dit een waardevolle uitgave voor modelbouwers die in deze tak van modelbouw geïnteresseerd zijn, ook als ze het Duits minder machtig zijn.

  Het boek is verkrijgbaar bij
  VTH Medien onder nummer 3000096
  Prijs (in Duitsland): €19,90
  https://shop.vth.de/modellwerft_highlights_schlepper_arbeitsschiffe_-3000096/

  Fahrmodelle
  Dampfbarkasse »Hans Richard«
  Schlepperbolide »Fairplay 30«
  Offshore-Jet-Boot als Crewtransferfahrzeug
  Kutter mit Werkstatt »Erich« IL3
  Rettungsschiff »Halden«
  Feuerlöschkreuzer »Elbe« im Wandel der Zeit
  VTH-Modellklassiker »Kugelbake«
  Bayrischer Schlepperzwerg »Deiferl«
  Dampfschlepper» Franz T«
  Historischer Sauggasschlepper »D411 «
  Weltmeisterschiff »Albatros« der Kategorie F7
  30 Jahre Modelleisbrecher »Sisu«
  Hafenschlepper »Stantug 2208« in Kleinserie
  Schlepper-Klassiker »Taucher 0. Wulf 1 0«

  Baupraxis
  Schleppertuning leichtgemacht
  Modelltechnik
  Schottelantrieb im Eigenbau
  Bugstrahlruder selbst gefertigt

  Schiffsporträt
  Schlepper »Messico« aus dem Hause
  Robert Allan Ltd. Historischer
  Schlepper »Gar« Baujahr 1921

  Reportage
  Die neuen Hamburger Eisbrecher
  Vereinsausflug mit der »Wega«
   
 15. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Antriebsmodelle für Dampfmaschinen und Heissluftmotoren

  IMG_6563.jpg

  Volker Koch


  In Dortmund trof ik op de stand van VTH een boekje aan over het zelf bouwen van modellen die aangedreven worden door stoommachines of heteluchtmotoren. In de eerste helft van de vorige eeuw werden deze modellen als speelgoed door leveranciers van modeltreinen als Märklin, Fleischmann, Bing etc. in de handel gebracht. Na de oorlog kwam Wilesco als leverancier van stoommachines op de markt en deze levert tot op heden ook aandrijfmodellen. (https://www.blikkenspeelgoed.nl). Aangedreven door een stationaire stoommachine worden oude ambachtelijke beroepen hiermee weer levend en ook draaimolens en divers gereedschap kunnen werkend worden gemaakt. In dit boekje wordt beschreven hoe je dergelijke nostalgische machines op de originele manier (dus van blik) zelf kunt maken. Beschreven wordt het benodigde gereedschap en de materialen, alsmede de techniek om ze te maken. Dit wordt vervolgens toegepast op tien uitgewerkte voorbeelden, compleet met schetsen om ze na te kunnen bouwen. Aan het eind wordt een kleine werkplaats beschreven waar de voorbeelden worden aangedreven met een stoommachine. Tenslotte worden nog tips gegeven voor het restaureren van beschadigde werkstukken. Voor de liefhebbers van nostalgisch speelgoed een nuttig en waardevol boekje; de vele afbeeldingen maken het ook goed leesbaar als men het Duits minder goed beheerst.

  Het boek heeft ruim 150 bladzijden met ca. 250 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102295 - Prijs €29,90 - ISBN nummer 978-3-88180-513-1
  https://shop.vth.de/catalogsearch/result/?q=3102233+
   
 16. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  50 Kniffe für die Werkstatt

  Tipps und Kniffe.jpg

  Door VTH is een boekje uitgebracht dat zeker voor beginnende modelbouwers op het gebied van metaalbewerking nuttige tips kan geven. Aan de hand van foto’s geeft de auteur met een paar woorden aan hoe hij bij het bouwen van zijn modellen (vnl. stoommachines en verbrandingsmotoren) gebruik heeft gemaakt van simpele hulpmiddelen en handige technieken. De foto, welke ontleend is aan de website van VTH (https://www.vth.de/vth-buecher ) geeft een goede indruk hiervan. Het is duidelijk dat ook met beperkte kennis van het Duits het zeer goed te begrijpen is.

  Uitgever VTH
  Bestel nummer 3102289
  ISBN 978-3-88180-507-0
  80 bladzijden met ca 120 foto’s

  Voorbeeld blz.jpg
   
 17. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Scheepshistorie, deel 30

  SH30.jpg

  Eind vorig jaar verscheen de alweer 30e editie in de serie Scheepshistorie. Weer, zoals we zo langzamerhand gewend zijn met een rijke variatie aan onderwerpen uit de geschiedenis van de zeevaart, de schepen, de mensen en alles wat daar omheen bewoog. Het eerste artikel is een korte geschiedenis van de admiraliteiten zoals die in 1597 voor de komende eeuwen definitief vorm kregen. Een tekening van de slag bij Kijkduin, in 1693, van de schilder Ludolf Bakhuysen is aanleiding om nader naar de carrière en werk van deze zeeschilder te kijken en natuurlijk ook naar die zeeslag.. Schepen in de VOC-tijd waren vaak uitgerust met een of meer ‘pyrotechnische donderbussen’, een handvuurwapen waarvan eigenlijk weinig bekend was. Onderzoek aan wrakvondsten uit de “Batavia” leidden tot een reproductie van zo’n donderbus. Engelse spionage in het rampjaar 1672 levert een mooi verhaal, gevolgd door een kort artikel over de Staverse Jol, een buitenbeentje onder de ronde- en platbodemschepen.

  In Dordrecht woonde en werkte in de 19e eeuw Francois Carlebur, zeeschilder en fotograaf. Hij schilderde veel scheepsportretten. Meer schilderkunst rond de bomschuit, die een rijke inspiratiebron vormde voor o.a. de schilders uit de Haagse School. Enige tijd geleden werd in dit blad een boek over de bouw en constructie van Zr.Ms. Bonaire beschreven, ook een uitgave van Lanasta. Tijdens de renovatie van het schip in Den Helder ontstond gelegenheid om de ‘schroeflichtinstallatie’ eens nader te onderzoeken, wat resulteerde in een interessant artikel. Scheepsbouwers in het Friese IJlst en hun producten krijgen aandacht van Elisabeth Spits, gevolgd door de levensloop van luitenant-ter-zee Guus de Jongh, die herinnerd wordt door de redding van een overboord geslagen matroos, waarbij hij zelf helaas het leven liet. Zijn moedige daad werd herdacht met een plaquette in het K.I.M., een gedenkbank en de gouden medaille voor menslievend hulpbetoon.Tot slot noem ik een artikel over het ss. Nieuw Amsterdam, modellen daarvan door de Firma Dubbelman uit Slikkerveer en de luxe inrichting van het schip en tijdgenoten zoals die in de eerste helft van de 20e eeuw gebruikelijk was om te imponeren.

  U ziet, alweer een gevarieerde uitgave die het waard is om een plaats in uw boekenkast te krijgen. Op de website www.modelbouwtekeningen.nl kreeg deze uitgave het bestelnummer 74.10.030.
  Gelijktijdig met Scheepshistorie 30 verscheen bij Lanasta een uitgebreide Index op de eerste 30 nummers. Onmisbaar voor eenieder die inmiddels een forse verzameling op de plank heeft staan.

  Scheepshistorie 30
  Uitgeverij Lanasta, Odoorn
  ISBN 978-90-8616-337-3
  128 pagina’s, geheel in kleur
  Prijs € 23,95

  Scheepshistorie 1 t/m 30 Index 2006 - 2021
  ISBN 978-90-8616-081-5
  96 pagina’s, in kleur
  Prijs € 8,95. Verkrijgbaar in de
  boekhandel en bij www.lanasta.com
   
 18. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Warship No.12 – Guided missile frigate Tromp

  warship 12 Tromp.jpg

  Afgelopen najaar verscheen bij Uitgeverij Lanasta in de serie “Warship” een monografie over het geleidewapenfregat HrMs Tromp (F801) dat in 1975 in gebruik werd genomen. Het boek begint met een korte historie van schepen met deze naam, gevolgd door een bespreking van de gewenste eigenschappen, gericht op de toekomstige inzet in NAVO-verband. Diverse ontwerpcriteria komen aan bod om te vervolgen met aandacht voor de bouw en, zeer uitgebreid, over de uitrusting en bewapening. Het boek sluit af met een overzicht van de operationele inzet tussen oktober 1975 en december 1999. De laatste alinea’s zijn gewijd aan de laatste jaren na ‘decommissioning’ in december 1999 en de sloop in 2003. Deze monografie is voor modelbouwers vooral van belang door de grote hoeveelheid foto’s waarmee het is geïllustreerd. Overzichtfoto’s alsmede zeer veel detailopnames die de modelbouwer van nut zijn bij de detaillering van zijn model.

  Aanbevolen dus, zowel voor de marinegeïnteresseerde als de modelbouwer. Het boek is verkrijgbaar bij de uitgever (www.lanasta.com) en de boekhandel.

  Warship 12 – Guided missile frigate Tromp
  Jantinus Mulder en Henk Visser.
  Uitgeverij Lanasta, Odoorn
  ISBN 978-90-8616-402-8
  Prijs € 16,95
   
 19. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  122
  Locatie:
  Nederland
  Tips voor/van een modelbouwer

  modelbouwtips.jpg

  Een van mooiste vormen van de modelbouw is het bouwen een houten scheepsmodel. Willem van der Veer heeft al meer dan 40-jaar ervaring met het bouwen van scheepsmodellen en dit heeft hem er toe gebracht zijn kennis en ervaringen op dit gebied in een boek vast te leggen. Onlangs heeft uitgeverij Lanasta dit boek als Nikabook uitgebracht. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk kan de beginnende scheepsmodelbouwer helpen om wat verder te komen in deze fascinerende hobby. Weliswaar heeft de schrijver het niet geschuwd om de vele scheepstermen die bij deze schepen gangbaar zijn in zijn beschrijvingen te gebruiken, maar gelukkig is achterin het boek een uitgebreide woordenlijst opgenomen, die het mogelijk maakt onduidelijkheden snel terug te vinden. Het 108- bladzijden tellende boek behandelt vele onderwerpen, niet alleen tot in detail de bouw van een schip vanaf de kiel tot aan de vlaggenmast, maar daarnaast worden allerlei tips gegeven die nuttig zijn voor bouwen of detailleren van een dergelijk model. Het boek is vooral bedoeld als inspiratiebron voor de beginnende scheepsmodelbouwer die met enige achtergrondkennis de eerste stappen wil zetten van bouwdoos naar scratchbouw (het zelf maken). De kwaliteit van dit drukwerk is hoog, zoals ook andere uitgaven van Lanasta. Het boek is verkrijgbaar bij www.Modelbouwtekeningen.nl onder nummer 74.10.105

  Tips voor/van een modelbouwer
  Willem van der Veer
  108 pagina’s, 220 x 265 mm softcover
  Rijk geïllustreerd, geheel in kleur
  ISBN 978-90-8616-190-4 - Prijs € 25,95.
   

Deel Deze Pagina