Boekbesprekingen:

Discussie in 'NVM Nieuws' gestart door NVM Redactie, 9 jul 2020.

 1. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Frans Kamman
  Scheepshistorie, deel 27

  SH27 (500).jpg

  Onlangs verscheen deel 27 in de serie “Scheepshistorie”. Deze uitgave begint met veel aandacht voor zeeschilders. Aanleiding is o.a. een bijzondere tentoonstelling die dit voorjaar in het Brediusmuseum in Den Haag te zien was van de verzameling zeeschilderijen van een Engelse verzamelaar en de schitterende 4-delige catalogus die daarbij verscheen.

  Het bestaan van een onvoltooide versie en een voltooid schilderij van hetzelfde onderwerp is aanleiding om nader in te gaan op de werkwijze van de zeeschilder Van de Velde (de jonge).

  In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum hangt “Gezicht op het IJ” van Reinier Nooms Zeeman. Dit schilderij blijkt een Schotse tweelingzus te hebben. Reden om daar eens nader naar te kijken.

  Ab Hoving neemt de lezer mee naar de ontwikkeling van de vuistregels die de vorm, grootte en de constructie van schepen in de 17e eeuw bepaalden en toetst deze aan een in de voormalige Zuiderzee aangetroffen scheepswrak. Hierbij bleek veel overeenkomst met de theorie, maar ook afwijkingen die vaak door het beschikbare materiaal (hout) verklaard konden worden.

  In 1779 verging het VOC-schip Woestduyn door een navigatiefout in de monding van de Oosterschelde. Een spannend verhaal over de redding van 87 van de 130 opvarenden, waarbij de gebroeders Naerebout een hoofdrol speelden. Van Frans Naerebout vinden we een standbeeld in Vlissingen. Twee schilderijen zijn weer de aanleiding voor een artikel over het “Bataafs Flottielje”, Een stukje Nederlandse maritieme geschiedenis uit de napoleontische tijd.

  Uitgebreide aandacht voor de Franse Kaapvaart, waar de Hollandse koopvaardij veel last van ondervond. Keurig gereglementeerd en gedocumenteerd, dat wel. Die uitgebreide documentatie is de reden dat we er nu zoveel van kunnen terugvinden.

  Het gaat te ver om alle artikelen uit deze uitgave te benoemen, maar voor Paul van Vlissingen, een van de pioniers in de Nederlandse scheepsbouw en stoomscheepvaart was maken we een uitzondering. Samen met Dudok van Heel richtte hij in Amsterdam de Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen op, veel later werd dat Werkspoor.

  Deze editie sluit af met de rol van het Nederlandse korvet Medusa bij de openstelling van Japan, nadat de Amerikaanse Admiraal Perry deze in 1853 had afgedwongen, maar die de Shogun een paar jaar later weer trachtte terug te draaien.

  Kortom ook nu weer een van bladzijde 1 tot en met 128 boeiend en zeer lezenswaardige uitgave.


  Scheepshistorie 27
  Uitgave Lanasta, Odoorn
  Redactie Graddy van Boven e.a.
  128 blz, rijk geïllustreerd in kleur.
  ISBN 978-90-8616-334-2
  Prijs € 24,95
   
 2. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Hydraulik in Modellbau
  Grundlagen für den Bau einer Modellhydraulik


  Boek hydrauliek001 (500).jpg

  Via de uitgever VTH kreeg ik het boekje Hydraulik in Modellbau, van Marcel Sigrist. Dit boekje beschrijft op duidelijke en gedetailleerde wijze de principes en werking van hydraulische systemen voor toepassing in modellen. Begonnen wordt met de grondbeginselen voor het ontwerpen van zo’n systeem, vervolgens wordt met goede tekeningen en foto’s de werking van verschillende uitvoeringen en onderdelen uitgelegd. Ook wordt de besturing, inclusief een automatische debietregeling (Load Sensing) beschreven. Het boekje eindigt met een complete set tekeningen voor het zelf bouwen van een hydraulisch systeem en een lijst met leveranciers van de benodigde componenten. Voor degenen die het Duits enigszins machtig zijn en de hierin geïnteresseerd zijn een waardvol naslagwerk.

  Hydraulik in Modellbau
  https://shop.vth.de/modellhydraulik-3102278/
  Auteurs: Marcel Sigrist
  Uitgave: VTH neue Medien GMBH
  Afmetingen 112 bladzijden
  ISBN 978-3-88180-492-9
  Prijs €32,90
   
 3. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Das Kutterbuch
  Fischereifahrzeuge im Modell


  Kutterbuch001 (500).jpg

  Vissersvaartuigen zijn als model geliefd. Dit geldt in het bijzonder voor kleine kotters, zoals men die in de talrijke havens aan de Noord- en Oostzee aantreft, maar ook tijdens vakanties aan de Middellandse zee kan bewonderen.
  In dit boek geven de auteurs de lezers de nodige informatie om natuurgetrouwe en attractieve modellen van kleine vissersvaartuigen te bouwen. Ingegaan wordt op het vissen met verschillende soorten schepen, de havens en werven en de codering, in dit geval van Duitse schepen. Bij de beschrijving van de bouw van de modellen wordt uitgegaan van de vele bouwdozen die in de loop der jaren zijn uitgebracht door Aeronaut, Graupner, Krick, Billingboats en Robbe. Er is een overzicht van op de markt verkrijgbare bouwdozen opgenomen, evenals een tabel met daarin een overzicht van bouwtekeningen. (NB. Die van het NVM Tekening Archief ontbreken hierin, maar daarvoor kunt u terecht op: https://www.modelbouwtekeningen.nl/search/Kotter/). Meer dan 400 afbeeldingen tonen zowel de originele vaartuigen als de gebouwde modellen. Hierin wordt bijzondere aandacht geschonken aan de detaillering, die juist bij deze schepen ‘het neusje van de zalm’ vormen. Wat te denken aan bijvoorbeeld een kist garnalen in model…? Voor de modelbouwers die deze vorm van scheepvaart een warm hart toedragen een waardevolle bron van informatie. Gelet op de vele foto’s is het niet beheersen van de Duitse taal geen onoverkomelijke hindernis.

  Das Kutterbuch - Fischereifahrzeuge im Modell
  Auteurs: Jürgen Behrendt/Stefan Schmischke
  Uitgave: VTH onder nummer 3102276
  Afmetingen 23x17cm, 176 bladzijden, 400 afbeeldingen
  ISBN 978-3-88180-489-2
  Prijs €32,90
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 4. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Gerrit Volgers
  Mikromodellbau-Baumaschinen

  IMG_1825.jpg

  VTH brengt in deze periode van het Corona-virus verschillende nieuwe boekjes over modelbouw uit, in de serie Mikromodellbau is nu een boekje verschenen over voertuigen die in de bouw worden gebruikt. Vrachtwagens voor zwaar-transport, bulldozer, graafmachines en een telescoopkraan is een greep uit de behandelde modellen. En allemaal werkend met radiobesturing in schaal 1:87! Beschreven wordt de mechanisch uitvoering, meestal gebaseerd op het ombouwen van in de handel verkrijgbare modellen, de inbouw van de benodigde elektronica en de besturing. Bij dat laatste worden de benodigde onderdelen met hun leveranciers besproken, ook worden schema’s toegevoegd. Vastgesteld moet worden dat dit geen boekje is voor beginners in deze materie. Zelfs als ervaren modelbouwer op het gebied van functionerende modellen is het moeilijk om uit de tekst af te leiden hoe de schrijver e.e.a. gerealiseerd heeft. Weliswaar heeft het boekje honderden foto’s, maar dit zijn merendeel opnames van het model dat klaar is. Door de uiterst compacte inbouw van de componenten is dit niet altijd goed herkenbaar. Meer foto’s tijdens de bouw zouden welkom zijn geweest. Dit neemt niet weg, dat het boekje voor geoefende modelbouwers, ook voor grotere schalen, een bron van inspiratie is om dergelijke voertuigen te bouwen.

  Mikromodellbau -Baumaschinen
  Alexander Aufschläger
  VTH onder nummer 3102282
  ISBN 978-3-88180-4969-7
  Afmetingen 23x17cm
  176 bladzijden, 400 afbeeldingen
  Prijs € 29,90
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 5. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Oliver Bothmann
  3D Druck-Praxis
  3D Druck-Praxis klein.jpg

  De laatste tijd verschijnen van VTH regelmatig nieuwe uitgaven of worden oude uitgaven opnieuw onder de aandacht gebracht, waaronder dit boekje over 3D-printen. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het gebied van deze techniek die een razendsnelle ontwikkeling doormaakt. Ingegaan wordt op de verschillende technieken van printen, de materialen en de instellingen voor het verkrijgen van een goed resultaat. Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende softwarepakketten, zowel voor het ontwerpen als het aansturen van een printer. Ook de printers zelf komen aan bod, van bouwpakketten tot uitvoeringen met twee printerkoppen. Voor degenen die zich willen oriënteren op dit terrein, biedt het een inzicht in de basisgegevens van deze techniek, de meer gevorderde kan hieruit informatie halen voor het optimaliseren van zijn werkstukken. Een beperking is dat deze uitgave van 2014 al gedateerd is, hoewel de basis niet is veranderd. Het Duits kan voor Nederlandse lezers een handicap zijn bij het lezen en begrijpen van dit boek.

  3D Druck-Praxis
  ISBN nummer 9788-3-88180-460-8
  Het boek is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102245 voor €24,80
  https://shop.vth.de/3d-druck-praxis-3102245/
   
 6. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Thomas Riegler
  Akkus für jeden Zweck
  IMG_3321kopie.jpg

  In dit boekje over accu’s wordt op heldere wijze het gebruik van accu’s in verschillende toepassingen beschreven. Op systematische wijze wordt ingegaan op de verschillende typen accu’s, vanaf NiCad tot NiZn, hun eigenschappen en de wijze hoe ze te behandelen om een zo lang mogelijke levensduur te bereiken. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende acculaders, hun mogelijkheden en beperkingen. Tenslotte wordt ingegaan op de toepassing van de verschillende accu’s in apparatuur, zoals notebooks, smartphones, laptops en zelfs auto’s. Ook wordt hierin beschreven wat de verschillen zijn tussen originele accu’s en (goedkopere) alternatieven. Met honderden foto’s geeft het een goed beeld van de stand der techniek en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Hiermee is het ook voor degenen die het Duits maar beperkt machtig zijn een lezenswaardig boekje. Via de website van VTH kan men het boek doorbladeren, dat geeft een goede indruk


  Het boek heeft 192 bladzijden met ca. 400 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102283
  Prijs € 29,90 ISBN nummer 9788-3-88180-497-4
  https://www.vth.de/vth-buecher

   
 7. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Ulrich Passern
  Das grosse Modellakku-Buch
  IMG_3320kopie.jpg

  In dit boekje over accu’s worden op systematische wijze de accu’s beschreven die interessant zijn voor de modelbouwer. Overzichtelijk worden de eigenschappen van de verschillende accu’s (van lood-accu’s tot LiHV) beschreven en de wijze hoe ze te behandelen om een veilig gebruik en een zo lang mogelijk levensduur te bereiken. De auteur is jarenlang betrokken geweest bij de ontwikkeling van laadapparatuur, hetgeen te merken is in de wijze waarop het boek is ingedeeld en hoe de materie wordt behandeld. Uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende acculaders, hun mogelijkheden en beperkingen. Hoewel soms dieper wordt ingegaan op bepaalde aspecten, is de tekst zeer begrijpelijk en wordt ondersteund door goede foto’s en tabellen. Voor de modelbouwers interessant zijn de hoofdstukken over de toepassing in verschillende modellen en over het zelf samenstellen van accupakketten. De samenvatting van de specificaties van een accu in een tabel en de vergelijking tussen de verschillende accu’s maken het boek niet alleen overzichtelijk, het vergemakkelijkt het raadplegen ervan, zelfs voor lezers die het Duits maar beperkt machtig zijn. Het is daarmee een nuttig naslagwerk voor modelbouwers die deze accu’s in hun model (willen) toepassen. Wie meer wil weten over de inhoud, kan terecht op https://www.vth.de/vth-buecher en dan klikken op ‘Blíck ins Buch’


  Het boek heeft 124 bladzijden met ruim 200 afbeeldingenen is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102281
  Prijs € 19,90 ISBN nummer 9788-3-88180-495-0
  https://www.vth.de/vth-buecher
   
 8. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Walter Penka
  Baumaschinen-modelle im Eigenbau

  Baumaschinen.jpg

  De laatste tijd verschijnen van VTH regelmatig nieuwe uitgaven of worden oude uitgaven opnieuw onder de aandacht gebracht, waaronder het boekje over het zelf bouwen van wegvoertuigen en bouwmachines. Naast een relatief eenvoudig model van een Volvo F12 in schaal 1:16 wordt de bouw beschreven van graafmachines, wiel- en rupsladers. Naast vijf modellen in deze schaal beschrijft hij ook vier modellen in schaal 1:87. Alle modellen zijn geschikt voor radiobesturing, maar de nadruk ligt op de mechanische constructie. 1/3 van het boekje is gewijd aan de basistechnieken van het zelf bouwen, via het lezen van tekeningen, het gebruik van verschillende materialen en technieken tot het afwerken van het model. Aan de hand van veel foto’s en een paar schetsen wordt de bouw van een natuurgetrouw model van Kaelble en CAT¬voertuigen beschreven. De meeste foto’s zijn gemaakt van het gereedgekomen model, bij de 1:87 is wat meer van de bouw te zien. In tien bladzijden wordt een nuttig overzicht gegeven van praktische zaken als het berekenen van de gestrekte lengte bij buigen, het bepalen van het vermogen van elektromotoren en het berekenen van tandwieloverbrengingen. Hoewel de uitgave dateert uit 2013 is dit een waardevol boekje voor minder ervaren modelbouwers die in deze tak van modelbouw geïnteresseerd zijn en het Duits machtig zijn.

  Het boek heeft 120 bladzijden met ca. 180 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102233
  Prijs €19,90 ISBN-nummer 9788-3-88180-488-60-8
  https://shop.vth.de/catalogsearch/result/?q=3102233+
   
 9. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Christoph Selig
  CNC Fräsen & Drehen

  CNC Frezen.jpg

  Recent is door VTH een boekje uitgebracht over CNC-frezen en -draaien, een techniek die steeds meer zijn intrede doet in de wereld van de modelbouw. Dit boek beschrijft op systematische wijze de basis van deze techniek en de praktische toepassing ervan. Achtereenvolgens komen aan bod de aandrijvingen, de besturing en de software voor het aansturen (met Mach3) van een CNC-machine. Daarna volgt de toepassing ervan op een CNC-machine: de technologie van het frezen en draaien aan de hand van praktische voorbeelden. Ook wordt nog een hoofdstuk gewijd aan het gebruik van de CNC-freesmachine als plotter. Tenslotte wordt uitgebreid beschreven hoe handmatig een G-code voor het programmeren van de machine wordt gemaakt. Het is een waardevol boekje voor modelbouwers, die zich willen verdiepen in deze techniek en het Duits machtig zijn.

  Het boek heeft 240 bladzijden met ca. 200 afbeeldingen en is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3102256
  Prijs €31,90 ISBN-nummer 9788-3-88180-471-4
  https://shop.vth.de/cnc-fraesen-&-drehen-3102256/
   
 10. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  TruckModell Highlights

  Old timers.jpg

  VTH heeft in dit boekwerk de beschrijvingen van 20 truckmodellen uit het tijdschrift TruckModell in één band samengebracht. Het betreft hier de Young- en Oldtimers gebouwd zijn van scratch en daarmee alle technieken die laten zien die hierbij komt kijken. Lezers van De Modelbouwer zullen een aantal daarvan herkennen, ook Nederlandse modelbouwers zijn hierin vertegenwoordigd. Met bijna 150 bladzijden en (naar schatting) 750 afbeeldingen is deze uitgave een ‘must’ voor de bouwers van (RC-) truckmodellen. Door de vele foto’s is het begrijpen van de tekst zelfs voor lezers met beperkte beheersing van het Duits geen onoverkomelijk bezwaar.
  Deze Vth-Sonderausgabe heeft bestelnummer 3000101 en kan worden besteld via de VTH shop: https://shop.vth.de/truckmodell_highlights__young-___oldtimer_-3000101/
   
 11. NVM Redactie

  NVM Redactie

  Lid geworden:
  30 okt 2019
  Berichten:
  59
  Locatie:
  Nederland
  Modelwerft Highlights: Land-& Forstmachines

  Landbouwmachines 1.jpg


  Speciale uitgave VTH

  Onlangs bracht VTH een speciale uitgave uit van de artikelen, die in Truckmodell zijn verschenen over trekkers en landbouwmachines. In deze uitgave worden 13 trekkers, zeven landbouwwerktuigen en drie originelen beschreven. Degenen die vertrouwd zijn met de artikelen van Truckmodell weten wat dat betekent, gedetailleerde beschrijving van de bouw van deze machines, ondersteund met hoogwaardige afbeeldingen. De trekkers zijn voor een deel gebouwd op basis van Blocher-bouwpakketten (Zie: https://mfz-blocher.de), de (functionerende) werktuigen zijn alle zelfbouw, en hoe! Van een ‘eenvoudige ploeg tot een draaibare bomenveller. Met bijna 150 bladzijden en ruim 300 afbeeldingen is dit een waardevolle uitgave voor bouwers van functionerende modellen en niet alleen van landbouwmachines. Ook voor andere bouwers kan dit boek inspiratie zijn voor creatieve technische oplossingen, ook als ze het Duits minder machtig zijn. Het boek is verkrijgbaar bij VTH Medien onder nummer 3000097. Prijs (in Duitsland): €19,90 https://shop.vth.de/truckmodell_highlights_land-_forstmaschinen_-3000097/

  Inhoudsopgave:

  Traktoren

  Claas Axion 950
  Schlüter Super 1900 TVL
  Kirovets K-700 A
  MBtrac 1100
  Case Quadtrac STX 450
  John Deere 9530
  MBtrac 1800 intercooler
  Steyr CVT 6230
  Claas Xenon 3800 vc
  Fendt GHA 395
  Schlüter Super 1500 TVL
  JCB Fastrac 8250
  Deutz lntrac 6.60

  Anhänger & Anbaugeräte
  6-Schar-{5+ 1 }-Volldrehpflug
  Feldspritze Amazone UX 5200
  Väderstad Top Down Grubber
  Kreiselegge
  Lemken-VarioPack
  Stalldungstreuer
  Servoentlastung beim Frontgewichtanbau

  Forstmaschinen
  Fellerbuncher Tigercat 845c

  Andere Landmaschinen
  John Deere Häcksler 6850
  AGCO-Hesston Windrower
   

Deel Deze Pagina